IMG_0854.JPGYour Company ISO-14001_blaa.png

Hem Res med oss Våra fartyg Charter Transport Kontakt English
Kostervåg Kosterbris Kosterfjord Kostersund Kostervind Kosterfärjan 2 Kosterfärjan Kosterfärjan 4

Kosterfärjan 4 kan lasta fordon intill en längd av 20 meter. För lasthantering är hon utrustad med en kraftig hydraulisk ramp i aktern, en 27 tonmeter hydraulisk lastbilskran (max 5 200 kg) på fartygssidan samt en kylcontainer.

 

Fartyget har mycket goda manöveregenskaper tack vare en i fören monterad Voith-Schneiderpropeller.

blandatt-013.JPG

Kosterfärjan 4 är ett systerfartyg till Kosterfärjan, men särskilt anpassad för styckegodstransporter. Kosterfärjan 4 går därför i första hand i ordinarie godstrafik, då hon bland annat har 30% större kylkapacitet och en något kraftigare och längre kran än Kosterfärjan som istället har bättre kapacitet för fordon.